trộn co2 qanvee M2 16/22

trộn co2 qanvee M2 16/22

300.000 

Thông tin sản phẩm: 👉Hãng: QANVEE 👉 Thiết kế gốm sủi CO2 tích hợp trong trộn 👉 Bề mặt gốm sủi cực lớn, trộn cực hiệu quả 👉Thân trộn trong suốt dễ dàng quan sát, tháo lắp 👉 Bộ trộn được gắn trực tiếp vào ống OUT của lọc, CO2 sẽ được hoà tan hoàn toàn nhờ vào lực đẩy của dòng mà không làm giảm dòng ✔️ Đặc điểm: – Thiết kế gốm sủi CO2 tích hợp trong trộn – Bề mặt gốm sủi cực lớn, trộn cực hiệu quả – Thân trộn trong suốt dễ dàng quan sát, tháo lắp – Bộ trộn được gắn trực tiếp vào ống OUT của lọc, CO2 sẽ được hoà tan hoàn toàn nhờ vào lực đẩy của dòng mà không làm giảm dòng ✔️ Phân loại: # 𝐌𝟏-𝟏𝟐/𝟏𝟔: dùng cho ống Ø𝟏𝟐𝐦𝐦 # 𝐌𝟐-𝟏𝟔/𝟐𝟐: dùng cho ống Ø𝟏𝟔𝐦𝐦

0000000109635

300.000 

+ GIỎ HÀNG
MUA NGAY

Thông tin sản phẩm: 👉Hãng: QANVEE 👉 Thiết kế gốm sủi CO2 tích hợp trong trộn 👉 Bề mặt gốm sủi cực lớn, trộn cực hiệu quả 👉Thân trộn trong suốt dễ dàng quan sát, tháo lắp 👉 Bộ trộn được gắn trực tiếp vào ống OUT của lọc, CO2 sẽ được hoà tan hoàn toàn nhờ vào lực đẩy của dòng mà không làm giảm dòng ✔️ Đặc điểm: – Thiết kế gốm sủi CO2 tích hợp trong trộn – Bề mặt gốm sủi cực lớn, trộn cực hiệu quả – Thân trộn trong suốt dễ dàng quan sát, tháo lắp – Bộ trộn được gắn trực tiếp vào ống OUT của lọc, CO2 sẽ được hoà tan hoàn toàn nhờ vào lực đẩy của dòng mà không làm giảm dòng ✔️ Phân loại: # 𝐌𝟏-𝟏𝟐/𝟏𝟔: dùng cho ống Ø𝟏𝟐𝐦𝐦 # 𝐌𝟐-𝟏𝟔/𝟐𝟐: dùng cho ống Ø𝟏𝟔𝐦𝐦