nam châm cọ bể SB – BMAXX

nam châm cọ bể SB – BMAXX

200.000 

dành cho hồ kính 12-15ly

0000000104364

Còn hàng: còn 10 hàng

200.000 

Còn hàng: còn 10 hàng

+ GIỎ HÀNG
MUA NGAY

ĐẶC ĐIỂM : – CHÀ, LÀM SẠCH CÁC VẾT BẨN BÁM BÊN TRONG THÀNH HỒ. – LÀM SẠCH CÁC BỤI BẨN BÁM TRÊN BỀ MẶT HỒ. – VỆ SINH NHANH DỌN. – THIẾT KẾ DỂ CẦM NẮM. – GỒM 2 PHẦN : – PHẦN CÓ TAY CẦM ( MẶT MỊN) NẰM NGOÀI HỒ. – PHẦN CHỮ NHẬT ( MẶT NHÁM) NẰM TRONG HỒ.