Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Cửa hàng AQUA ĐÀ NẴNG hiện tại sử dụng các phương thức vận chuyển sau:

  1. Khách hàng nhận hàng tại cửa hàng và tự vận chuyển
  2. Vận chuyển từ cửa hàng ra xe oto ,rồi oto vận chuyển về nơi khách hàng cần nhận
  3. Vận chuyển từ cửa hàng tới nơi khách hàng nhận bằng SHIPPER
  4. Vận chuyển theo đường chuyển phát
  5. Chuyển nhanh hoặc chuyển chậm
  6. Khách chuyển tiền hàng trước ,khách nhận hàng thanh toán tiền cước
  7. Khách nhận hàng thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cộng tiền thu hộ (COD)

CÁC HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN TRÊN NẾU TÍNH CƯỚC PHÍ CỪA HÀNG SẼ THÔNG BÁO PHÍ CHO KHÁCH HÀNG. NẾU KHÁCH ĐỒNG Ý HÀNG SẼ ĐƯỢC VẬN CHUYỂN.