Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

I .Cửa hàng AQUA ĐÀ NẴNG hiện tại chấp nhận các phương thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán bằng tiền mặt
  2. Thanh toán bằng chuyển khoản

II.AQUA ĐÀ NẴNG  có các tài khoản ngân hàng sau

  1. Ngân hàng ngoại thương việt nam (vietcomebank)
  2. Vietcomebank ĐÀ NẴNG
  3. Tên chủ tài khoản :NGUYỄN THỊ PHÚC
  4. Số tài khoản :004 1000 375 749