Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh
Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh

Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh

Nguyên tắc chung để tạo một bể cá sao cho ít phải chăm sóc nhất: cây và rong trong bể sẽ hấp thụ dioxit cacbon và nước để tạo ra hydrat cacbon nuôi cây theo chu trình sinh hóa cân bằng ( trong điều kiện phù hợp ).

Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh
Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh

Thức ăn cho cá tiêu hóa sẽ bài tiết qua phân và nước tiểu (amoniac + nước hình thành amonium) để nuôi cây. Một phần khác bị oxy hóa thành nitrit (kết hợp với oxy trong nước) bởi vi khuẩn họ nitrosomonas, nitrosococus,nitrosospira và nitrosolobus – lập tức chuyển nitrit (vô hại). Khi kết hợp với oxy – một phần nitrat chuyển hóa nuôi cây, phần khác sẽ phát triển các đơn bào thủy sinh, nuôi các đơn bào động vật và nuôi sống cá bằng các loại thủy sinh này.

Để tạo thế cân bằng cho cá và cảnh phải đặc biệt lưu ý:

– Chỉ nuôi các loại cá có kích thước nhỏ (để chất bài tiết ít) với số lượng vừa phải (10 con/100 lít) như các loại tetra (neontetra, hemigammus) hoặc cá bảy màu (poecilia – recticulata).

– Trồng các loại rong dễ sống như cỏ đuôi chồn (ceratophyllum submersum) rong lá hẹ (gramineus), rong có nguồn gốc Senegal (amania senegaleusis), rong amazone (echinodrus amazonicus), hoặc các loại rong khác nhập vào Việt Nam đã lâu và thích hợp cho bể cá.

– Ánh sáng trong bể phải đủ cho quá trình quang hợp của cây. Ánh sáng đủ, cây sẽ thải oxy và hấp thụ cacbonic, trong trường hợp ngược lại, cây sẽ hút oxy và nhả cacbonic (cây và cá sẽ chết nếu quá trình này lặp lại thường xuyên).

Nói chung, bạn muốn có một bể cá và cảnh mà không phải hàng ngày cho thức ăn, cá vẫn sống và cây vẫn mọc thì lẽ dĩ nhiên bạn phải có đủ kiến thức, đủ kiên nhẫn để theo dõi và thực hiện từng bước một.